Aktualności

27 luty 2019 r.


Miło nam poinformować, że rozstrzygnięty został konkurs na pomnik – ławeczkę z postacią profesora Władysława Bartoszewskiego.

Po dziesięciu miesiącach od „nocy meteorytów”, gdy na Jasnych Błoniach w Szczecinie pojawił się wielki głaz z sentencją „Warto Być Przyzwoitym” rozpoczynamy budowę pomnika. Tamte wydarzenia zainicjowane przez członków Komitetu Obrony Demokracji zaowocowały cały wachlarz późniejszych zdarzeń. Jak pewnie wszyscy pamiętają, kamień zniknął w dniu rocznicy śmierci profesora, odnaleziony „na psiej polanie” przez posłów Platformy Obywatelskiej, kolejny raz „zginął”. Okazało się, że trafił do Zakładu Usług Komunalnych, by ostatecznie zostać posadowionym, już na stałe, tuż przy „Pomniku Czynu Polaków”. Ponowne, tym razem oficjalne powitanie kamienia nastąpiło 4 czerwca 2018r.

W miedzy czasie członkowie KOD powołali do życia Komitet Społeczny „Warto być przyzwoitym”, który zarejestrował w ministerstwie sprawiedliwości zbiórkę publiczną.
Wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta Szczecin ustaliliśmy lokalizację pomnika, wnieśliśmy wniosek do Rady Miasta Szczecin o wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika, co nastąpiło w dniu urodzin miasta, tj. 5 lipca 2018r. Ogłosiliśmy konkurs i podpisaliśmy porozumienie z Miastem Szczecin, dotyczące współpracy przy wyborze koncepcji, a także późniejszą „opiekę” nad pomnikiem.

Na konkurs wpłynęły dwie oferty, kapituła konkursu złożona z przedstawicieli Komitetu Społecznego i Urzędu Miasta Szczecin spotykała się dwukrotnie – 4 i 21 lutego br. Zwycięski projekt wyłoniony został jednomyślnie, choć ewoluował od pierwotnych założeń.

Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w pierwszych dniach marca. Przystępujemy do inwestycji, ale też zbiórki funduszy na pomnik. Jego koszt, wraz z montażem wyniesie ok. 120 tysięcy złotych. Kamienna ławka wykonana zostanie z jasnego granitu, a postać profesora Władysława Bartoszewskiego z brązu. Pomnik stanie na Jasnych Błoniach w miejscu dwóch ławek usytuowanych przy fontannie Bartłomiejce tuż za Urzędem Miasta. Planowany termin realizacji – połowa tego roku.

Autorem pomnika jest pan Maciej Jagodziński-Jagenmeer

11 września 2018 r.


Na naszej stronie w dziale Konkurs został umieszczony regulamin konkursu na pomnik prof. Władysława Bartoszewskiego.

10 lipca 2018 r.


W dniu 5 lipca podczas XLIII zwyczajnej sesji, Rada Miasta Szczecin przyjęła uchwałę nr XLIII/1222/18 wyrażającą zgodę na wzniesienie pomnika upamiętniającego profesora Władysława Bartoszewskiego.

UCHWAŁA (PDF)
Wyniki głosowań w trakcie XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin

9 lipca 2018 r.


W dniu 23 maja w biurze Prezydenta Miasta Szczecin został złożony wniosek o następującej treści:

Komitet Społeczny „Warto być przyzwoitym” wnioskuje o upamiętnienie profesora Władysława Bartoszewskiego, Honorowego Obywatela Szczecina, poprzez usytuowanie pomnika profesora na terenie Jasnych Błoni w pobliżu fontanny.
Przewidujemy pomnik w formie ławeczki parkowej z wizerunkiem siedzącej postaci naturalnych rozmiarów, zwróconej w stronę Urzędu Miasta wraz z tabliczką informacyjną. Ławeczka – pomnik zastąpiłaby jedną z istniejących ławek – pierwszą od zachodniej strony -w załączniku przekazujemy proponowana lokalizację ławeczki wraz ze wstępną wizualizacją pomnika.
Ławka wymiarami oraz wyglądem nie będzie odbiegała od obecnie ustawionych ławek. Całość kompozycji (siedząca na ławeczce postać) powstanie w wyniku konkursu zorganizowanego przez Komitet Społeczny „Warto być przyzwoitym” w konsultacji z Miastem Szczecin. Pomnik wraz z ławeczką wykonany będzie z adekwatnych stopów metali (mosiądz lub brąz), a całe przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych przez Komitet Społeczny „Warto być przyzwoitym”.

Zwracamy się z prośbą o przygotowanie projektu stosownej uchwały Rady Miasta Szczecina na sesję Rady Miasta Szczecina, która odbędzie się 5 lipca 2018r.

WNIOSEK (PDF)