Kontakt

Adres Komitetu do korespondencji:

Komitet Społeczny „Warto być przyzwoitym”
ul. Odzieżowa 12c/1
71-502 Szczecin

Uwaga: planowana jest zmiana adresu. Po zmianie, stosowana informacja zostanie umieszczona w dziale „Aktualności”.

 

Osoby uprawnione do reprezentowania komitetu:

Anna Rybakiewicz, e-mail: arybakiewicz@warzymice.eu

Marek Tałasiewicz, e-mail: marek@talasiewicz.pl

Krzysztof Wojtecki, e-mail: krzysztof.wojtecki@gmail.com

Barbara Jabłońska-Kierys, e-mail: b.kierys@gmail.com

Anita Zdrojewska-Lichosik, e-mail: anitazdrojewska@wp.pl