Skład komitetu

Komitet społeczny „Warto być przyzwoitym” został powołany 8 maja 2018 roku w Szczecinie w celu zbiórki środków na zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie ławki parkowej z postacią profesora Władysława Bartoszewskiego.

W skład komitetu wchodzą członkowie:

Marek Tałasiewicz

Anna Rybakiewicz

Krzysztof Wojtecki

Barbara Jabłońska-Kierys

Anita Zdrojewska-Lichosik

Z członkostwa w składzie Komitetu zrezygnował Roman Kierys  (rezygnacja)